ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΊΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

 

Επαγγελματικότητα

Οι ομάδες και οι ειδικοί, οι οποίοι προσελκύονται είναι γνώστες στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. Είναι η εγγύηση μας για υψηλή  ποιότητα στην υλοποίηση των σκοπών και στόχων μας.

Δέσμευση

Εμείς στο ίδρυμα «Ευρώπη» νιώθουμε εμπλεκόμενοι με την ευημερία της κοινωνίας. Οι στόχοι μας επικεντρώνονται στην ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων που οδηγούν στην βελτίωση της ποιότιτας της ζωής και ταυτόχρονα την διατήρηση και ανάδειξη της πολιτικής κληρονομίας και περιβάλλοντος.

Συνεργασία

Συνεχώς ενθαρρύνουμε και διευκολύνουμε την ανάπτυξη των διεθνών επαφών και της ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών μεταξύ των ανθρώπων. Πιστεύουμε ότι η γνώση των καλών πρακτικών και αμοιβαία επωφελή συνεργασία στηρίζουν τα αποτελέσματα της ανθεκτικής ανάπτυξης.